Home
Fout
  • Unable to load Cache Storage:
Welkom bij Lewenborg-West PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
vrijdag 12 oktober 2007 07:13

Dit is een site voor en door bewoners van Lewenborg-West. Wij willen u informeren over actuele zaken, zoals de perikelen rondom de komst van een aantal nieuwe scholen in onze buurt en de aanpassing van het voetbalveld van FC Lewenborg. Voor nog meer informatie over deze zaken verwijzen we naar de site van de Verscholengemeenschap.


Laatste aanpassing ( maandag 19 november 2007 21:10 )
 
Wat is er op het stadhuis van Groningen toch aan de hand? PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
dinsdag 22 januari 2008 22:38

De Verscholen Gemeenschap en de bewonersvereniging Zilvermeer zijn ontevreden over het verloop van het inspraakproces dat heeft geleid tot de totstandkoming van de het Stedenbouwkundig Plan Scholencampus en voetbalvelden FC Lewenborg. Dit Stedenbouwkundig Plan zal, naar verwachting, worden goedgekeurd op 30 januari a.s. De bewoners hebben hun onvrede over de hele procedure nog eens kenbaar gemaakt in een schrijven dat naar de raadsleden, de griffie, de pers en de secretarissen van de politieke partijen is gestuurd.

Voor ons commentaar op de procedure zie de Open Brief aan de gemeenteraad van Groningen op het weblog Lewenborg-West.

 

Hieronder vindt u het betreffende schrijven.

 

Wat is er op het stadhuis van Groningen toch aan de hand?

Het bestuur van de Bewonersvereniging “Zilvermeer” en het comité “Verscholen Gemeenschap” zijn samen in spoedzitting bijeen geweest. Waarover spraken zij?

Laatste aanpassing ( donderdag 24 januari 2008 21:45 )
Lees meer...
 
En zo begon het....... PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
zaterdag 12 januari 2008 20:33
Lewenborg-West in 1978 gezien vanuit OosterhoogebrugIn 1979 zouden we in Lewenborg gaan wonen. Aan de Vaargeul. Een jaar eerder was ons huis in aanbouw en maakten we deze foto van Lewenborg-West vanuit de richting Oosterhoogebrug. In 1978 zagen Lewenborg-West en de Stadsweg er aldus uit. In die tijd liep de Stadsweg nog dwars door de weilanden. Er was nog geen ringweg te bekennen en nog geen FC Lewenborg. Wel wisten we dat ons uitzicht niet zo onbelemmerd zou blijven. Op de foto is men blijkbaar druk met de aanleg van de riolering bezig. De huizen aan de Lichtboei, aan de linkerkant van de Stadsweg, lijken klaar en bewoond te zijn. Aan de rechterkant van de Stadsweg, de Vaargeul dus, is men nog druk aan het bouwen. We konden toen niet bevroeden dat we dertig jaar later nog steeds in deze omgeving zouden wonen.

 

 

Laatste aanpassing ( zondag 13 januari 2008 22:52 )
Lees meer...
 
Stedenbouwkundig Plan PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
dinsdag 08 januari 2008 21:59

Vlak voor de kerst kwam het definitieve Stedenbouwkundig Plan gereed van de Scholencampus en de voetbalvelden van FC Lewenborg. Indien u wilt weten wat de gemeente voor ons in petto heeft kunt u het plan downloaden. Klik hier om het artikel in PDF formaat te downloaden. Op woensdag 8 januari 2008 wordt/is het plan behandeld in de RAADSCOMMISSIE RUIMTE en WONEN. Eind januari volgt dan de goedkeuring door de gemeenteraad. Enkele opmerkingen met betrekking tot dit plan.

Laatste aanpassing ( dinsdag 08 januari 2008 23:56 )
Lees meer...
 
Tekst inspraak verscholengemeenschap 23 oktober 2007 PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
zaterdag 27 oktober 2007 23:34

Hieronder volgt de integrale tekst van de inspraak van de Verscholengemeenschap. Deze tekst werd uitgesproken op 23 oktober tijdens de inspraakbijeenkomst in het Alfa College. 

 

Geachte voorzitter en aanwezigen,

 

Om met de deur in huis te vallen: wij zijn niet te spreken over de wijze waarop ons aandeel in de totstandkoming van dit concept-stedenbouwkundig plan wordt gepresenteerd. In het plan staat dat de leden van de overleggroep mede de inhoud hiervan hebben bepaald. Zoals u weet, heeft ook de Verscholen Gemeenschap, als verklaard tegenstander van het plan, toch deel genomen aan deze overleggroep.

Het is de gemeente geweest die zelf alle belangrijke beslissingen op cruciale momenten heeft genomen. Voorstellen van onze kant werden nauwelijks overgenomen en er werd inhoudelijk nooit direct op gereageerd. Of wij het nu wel of niet eens waren met voorstellen van de gemeente, het heeft weinig verschil gemaakt voor het concept-stedenbouwkundig plan zoals dat nu voor ons ligt. De bijdragen van de Scheepsraad en van de betrokken scholen gedurende het overleg, zijn minimaal geweest. Er is slechts één partij die het concept-stedenbouwkundig plan werkelijk heeft bepaald, en dat is de gemeente.

Lees meer...
 
 

Wie is Online

We hebben 1 gast online